แจ้งลูกค้า

2021/05/15 บล็อกพนักงาน
แจ้งลูกค้า

เนื่องด้วยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เราจะงดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม ถึง 20:00 น. และให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดทั้งวัน