ฉันเริ่มใส่นิกิริเนื้อดำญี่ปุ่นบนหอยเม่น

2023/04/15 บล็อกพนักงาน

เราเริ่มเซ็ตนิกิริด้วยหอยเม่นทะเลบาฟุนบนนิกิริของเนื้อวัวดำญี่ปุ่นจากบิราโทริ ฮอกไกโด

เราใช้ส่วนที่หายากที่เรียกว่ากุหลาบสามเหลี่ยม