เราจะแจ้งให้คุณทราบ

2022/02/23
logo

เนื่องจากการขยายมาตรการป้องกันการแพร่กระจาย เราจะงดให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม และจะเปิดให้บริการจนถึง 20:00 น.