แจ้งลูกค้า

2022/03/06
logo

เนื่องจากการขยายมาตรการป้องกันการแพร่กระจาย เราจะงดให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม ถึง 21 มีนาคม และจะเปิดให้บริการจนถึง 20:00 น.