เกี่ยวกับการจองในช่วงโกลเด้นวีค

2023/04/20
logo

ในช่วงวันหยุดโกลเด้นวีค (3, 4 และ 5 พฤษภาคม) เราไม่สามารถรับจองได้เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้คนหนาแน่นเป็นพิเศษและจะเป็นการยากที่จะจองที่นั่ง โปรดทราบว่า